Aktualności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet poprzez zakup specjalistycznej maszyny fleksograficznej”
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania etykiet dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny fleksograficznej.

Wartość projektu: 4 922 460,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 400 000,00 zł

2. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokiej jakości spersonalizowanych i zabezpieczonych etykiet z uszlachetnieniem”
Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej poprzez implementację do praktyki wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów

Wartość projektu: 5 720 000,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 2 000 000,00 zł